• 26 45 62 88 (21 98+)
  • ایران، تهران، خیابان یوسف آباد، خیابان 72، پلاک 2 واحد 7

تیم راهبردی

اعضای کلیدی

اعضای کلیدی و تیم راهبردی ایرکست شاونبرگ

teamer
امیر گرجی
مدیر عامل

فوق لیسانس مهندسی صنایع
a.gorji@ircast-schauenberg.com

teamer
محمد حسین جواد زاده
عضو هیئت مدیره
مدیر ارشد پروژه ها

لیسانس مهندسی شیمی
javadzadeh@ircast-schauenberg.com

teamer
مسعود فرهت
معاونت بازرگانی

فوق لیسانس بازرگانی
farhat@ircast-schauenberg.com

teamer
داریوش فیروزبخت
مدیر پروژه
مدیر پروپوزال

لیسانس مهندسی هوافضا
فوق لیسانس مهندسی مکانیک
d.firouzbakht@ircast-schauenberg.com