• 26 45 62 88 (21 98+)
  • ایران، تهران، خیابان یوسف آباد، خیابان 72، پلاک 2 واحد 7

مشتریان ما

شرکت اویک

شرکت اویک

آریاساسول

آریاساسول

پتروشیمی دهلران

پتروشیمی دهلران

پتروشیمی شازند

پتروشیمی شازند

پتروشیمی مروارید

پتروشیمی مروارید

سیراف انرژی

سیراف انرژی

پتروشیمی جم

پتروشیمی جم

linde-engineering

linde-engineering

TechnipFMC

TechnipFMC

شرکت ناموران

شرکت ناموران

پتروشیمی تخت جمشید

پتروشیمی تخت جمشید

شرکت پتروشیمی مرجان

شرکت پتروشیمی مرجان

Technip

Technip

شرکت دی پلیمر آرین

شرکت دی پلیمر آرین

KIRCHNER

KIRCHNER

Thermo Engineering

Thermo Engineering

شرکت نارگان

شرکت نارگان

شرکت مهندسی مشاوره بینا

شرکت مهندسی مشاوره بینا

پتروشیمی امیرکبیر

پتروشیمی امیرکبیر

پتروشیمی باختر

پتروشیمی باختر

airProtech

airProtech

آی‌تی‌تی

آی‌تی‌تی

پتروشیمی بوشهر

پتروشیمی بوشهر

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی