• 26 45 62 88 (21 98+)
  • ایران، تهران، خیابان یوسف آباد، خیابان 72، پلاک 2 واحد 7

تقدیرنامه و گواهینامه‌ها

تقدیر نامه شرکت پتروشیمی کاویان

تقدیر نامه شرکت پتروشیمی مروارد

تقدیر نامه شرکت پتروشیمی کاویان

تقدیر نامه شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران