• 26 45 62 88 (21 98+)
  • ایران، تهران، خیابان یوسف آباد، خیابان 72، پلاک 2 واحد 7

اخبار

ساخت و حمل پنل ها و ستون های رادیانت و طبقات ریفورمر پتروشیمی بدر شرق
 

ساخت و حمل پنل ها و ستون های رادیانت و طبقات ریفورمر پتروشیمی بدر شرق

پنل های رادیانت در حال ساخت و طبقات ریفورمر و ...
پنجشنبه، 17 شهریور 1401 | Article Rating

امروز در پروژه پتروشیمی بدر شرق، پنل های رادیانت در حال ساخت و طبقات ریفورمر و ستون های رادیانت آماده حمل می باشد.

تصاویر
  • ساخت و حمل پنل ها و ستون های رادیانت و طبقات ریفورمر پتروشیمی بدر شرق
  • ساخت و حمل پنل ها و ستون های رادیانت و طبقات ریفورمر پتروشیمی بدر شرق
  • ساخت و حمل پنل ها و ستون های رادیانت و طبقات ریفورمر پتروشیمی بدر شرق
  • ساخت و حمل پنل ها و ستون های رادیانت و طبقات ریفورمر پتروشیمی بدر شرق
  • ساخت و حمل پنل ها و ستون های رادیانت و طبقات ریفورمر پتروشیمی بدر شرق
  • ساخت و حمل پنل ها و ستون های رادیانت و طبقات ریفورمر پتروشیمی بدر شرق
ثبت امتیاز
اشتراک گذاری