• 26 45 62 88 (21 98+)
  • ایران، تهران، خیابان یوسف آباد، خیابان 72، پلاک 2 واحد 7

اخبار

نصب مدول های رادیانت، ارسال مدول های کانوکشن، سند بلاست و رنگ سازه های پروژه هایکو
 

نصب مدول های رادیانت، ارسال مدول های کانوکشن، سند بلاست و رنگ سازه های پروژه هایکو

نصب مدول های رادیانت، ارسال مدول های کانوکشن و ...
چهارشنبه، 16 شهریور 1401 | Article Rating

در ادامه عملیات اجرایی ساخت ریفورمر پروژه هایکو فعالیتهای زیر صورت پذیرفت :

- مدول های رادیانت در سایت پتروشیمی کارون نصب شدند.

- Breeching آماده حمل می باشد.

- مدول های کانوکشن ارسال شدند./ استک های هایکو آماده سند بلاست و رنگ می باشند.

- سازه های Steam Drum و پلتفرم ها در حال سند بلاست و رنگ می باشند. 

تصاویر
  • نصب مدول های رادیانت، ارسال مدول های کانوکشن، سند بلاست و رنگ سازه های پروژه هایکو
  • نصب مدول های رادیانت، ارسال مدول های کانوکشن، سند بلاست و رنگ سازه های پروژه هایکو
  • نصب مدول های رادیانت، ارسال مدول های کانوکشن، سند بلاست و رنگ سازه های پروژه هایکو
  • نصب مدول های رادیانت، ارسال مدول های کانوکشن، سند بلاست و رنگ سازه های پروژه هایکو
  • نصب مدول های رادیانت، ارسال مدول های کانوکشن، سند بلاست و رنگ سازه های پروژه هایکو
  • نصب مدول های رادیانت، ارسال مدول های کانوکشن، سند بلاست و رنگ سازه های پروژه هایکو
  • نصب مدول های رادیانت، ارسال مدول های کانوکشن، سند بلاست و رنگ سازه های پروژه هایکو
ثبت امتیاز
اشتراک گذاری